7 944 11 162  (z VAT)

Nowy stacjonarny detektor radaru Genevo Assist Pro 2 M jest najlepszym wysokiej klasy detektorem radaru i jest idealny do użytku w Europie. Dzięki potężnej antenie HDM+, Genevo Assist 2 niezawodnie ostrzega przed nowymi pułapkami prędkości MultaRadar (MRCD / MRCT / Moving) w Europie.

Genevo Assist Pro II M
Genevo Assist Pro II M (HDM+)